Vol 3, No 3 (2017)

May-June 2017

Table of Contents

Original Research Articles

Arjun R. H. H., Rama Kishan, Dhillon M. S., Devender Chouhan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170902
PDF
334-338
Prasad Veeragandham, Ramesh Kumar Sahu, Subarna Misra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170929
PDF
339-349
N. Venkatseh Kumar, Arvind Kumar S. M., Udayamoorthy S., Krishna Kumar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171494
PDF
350-353
H. B. Shivakumar, T. S. Channappa, Sushma C., Manju Jayaram
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171495
PDF
354-361
Rahul Kadam, Chinmoy Sharma, Santosh Pandhare, Abhay Chhallani, Abhishek Gupta, Ritesh Sawant
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170903
PDF
362-365
G. Ramachandra Reddy, P. N. Prasad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171574
PDF
366-370
M. A. Q. Ansari, Shivanand Mayi, Sachin A. Shah
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170904
PDF
371-374
Rahul Kadam, Sachin Pandey, Abhay Chhallani, Santosh Pandhare, Abhishek Gupta, Ritesh Sawant
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171466
PDF
375-379
Radhakrishna A. M., Shivananda S., Girish S.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171567
PDF
380-389
Pratik J. Vinchhi, Sharvil H. Gajjar, Tirth Vyas, Yatin Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171549
PDF
390-395
G. Ramachandra Reddy, P. N. Prasad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171573
PDF
396-400
Ritesh Kumar, S. Natarajan, Sanjeev Kumar, R. Kalanithi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171578
PDF
401-407
Narayanan V. L., Preetha P., Maria Joshna J., Mishal Dhivya P. J., Anbu Selvan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171577
PDF
408-410
Jagdeep Singh, Jagandeep S. Virk, Anoop Kalia, Naveen Mittal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171596
PDF
411-416
Suresh Babu Surapaneni, Ravi Kiran Kopuri, Venkata Suresh Babu Tummala
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171461
PDF
417-422
Prasad Veeragandham, Vijay Raghavan, Abhishek Chattopadhyay, Upal Banerjee, Sanjay Kothari
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171006
PDF
423-430
T. K. Sangameswaran, T. Elango, G. Kesavaperumal, E. DineshKarthik
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20170906
PDF
431-435
Rahul Kadam, Ankit Agrawal, Abhay Chhallani, Santosh Pandhare, Abhishek Gupta, Ritesh Sawant
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171005
PDF
436-439
G. Ramachandra Reddy, P. N. Prasad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171568
PDF
440-444
Sanjeev Kumar, Natarajan Shanmugam, Sandeep Kumar, Kalanithi Ramanusan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171537
PDF
445-450
Rahul Kadam, Sukant Vijay, Abhay Chhallani, Santosh Pandhare, Abhishek Gupta, Ritesh Sawant Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171536
PDF
451-455
Pratik J. Vinchhi, Sharvil H. Gajjar, Tirth Vyas, Yatin Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171550
PDF
456-460
Ankit Thora, Nishit Bhatnagar, Anurag Tiwari, Purushotham Lingaiah, Nitesh Rustagi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171467
PDF
461-465
Arvind Kumar SM, N. Venkatesh Kumar, Udayamoorthy S., Chandan Noel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171576
PDF
466-471
G. Ramachandra Reddy, P. N. Prasad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171575
PDF
472-475
Krishna Gopal, Sandeep M. M. R., Prakash A., Ashish Jose
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171004
PDF
476-481
Krishna Kumar, Girisha ., Nishant Agrawal, Rama Krishna Pabolu, Muralidhar N.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171888
PDF
482-485
PDF
486-491
Saranjeet Singh Jagdev, Subodh Kumar Pathak, Nisheet Dave, Abhijeet Salunke
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171890
PDF
492-496
Vijaysing S. Chandele, Abhishek P. Bhalotia, Milind V. Ingle, Maroti R. Koichade
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171891
PDF
497-500
Santosha ., Shams Gulrez
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171892
PDF
501-507
Nitin Chaudhari, Sharvil Gajjar, Hari Menon, Yatin Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171893
PDF
508-511
Rohit Varma, S. K. Rai, S. S. Wani, Amit Chaudhary
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171900
PDF
512-517
Pavankumar H. Patil, Srinivas Pamarathi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171895
PDF
518-523
Upal Banerjee, Abhishek Chattopadhyay, Nirmal Kumar Dey, Prashant Kumar Sinha, Writtika Chattaraj, Sukanta Sen
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171896
PDF
524-531
Ramesh R., Ameen Ahamed
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171897
PDF
532-536
Abhishek Chattopadhyay, Upal Banerjee, Prashant Kumar Sinha, Subarna Misra, Ananya Chattopadhyay, Prasad Veeragandham
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171898
PDF
537-544
Raghu Kumar J., Manjappa D. H.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171899
PDF
545-550
Pavankumar H. Patil, Srinivas Pamarathi
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171894
PDF
551-556
Hrishikesh Pande, Chander Mohan Singh, Anjan Prabhakara, Vivek Mathew Philip, Mohd Shezan Iqbal, Yogesh Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171901
PDF
557-564
Yash B. Rabari, Amol Sanap, D. V. Prasad, Krunal H. Thadeshwar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171902
PDF
565-568
Kuriakku Puthur Dominic, Davis Dijoe, Jacob Toms
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171903
PDF
569-572
Sanjay Kumar Rai, Rohit Varma, Sunitkumar Wani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171904
PDF
573-577
Nachiket Kailash Pansey, Gaurav Mahesh Sharma, Lokesh Gudda Naik, Krishna Sudhakar Badgire, Faisal Qureshi, Vikas Jain
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171905
PDF
578-582
C. D. Deepak, Mahesh D. V., Abdul Ravoof, Manash Jyoti Baruah
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171906
PDF
583-588
Atin Kumar Kundu, Nitin Wale, Satyendra Phuljhele, Deepak Ghritlahre, Harjot Singh Gurudatta
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171907
PDF
589-594
Urampath Sudheer, Chundarathil Jayaprakash
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171908
PDF
595-601
M. K. Nizamoddin Khateeb, Satish Babu D. G.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171909
PDF
602-606
S. Natarajan, Anjan Venkataraman Krishnamurthy, R. Kalanithi, M. D. Ilavarasan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171910
PDF
607-613
Urampath Sudheer, Chundarathil Jayaprakash
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171911
PDF
614-618
Mohammed Ismail Hathiwale, Prakash A. Sasnur, Md. Johorul Islam Tapadar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171912
PDF
619-622
S. P. S. Gill, Ankit Mittal, Manish Raj, Pulkesh Singh, Sunil Kumar, Dinesh Kumar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171913
PDF
623-631

Case Reports

Sudhir Shyam Kushwaha, Garima Maurya, Kumar Shantanu, Deepak Kumar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171914
PDF
632-634
Sunny Agarwal, Vishesh Khanna, Mathew Varghese, Suresh B
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171915
PDF
635-638
Vijayaraghavan N., Niveditha P., Mohana Priya, Renya K. R.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20171916
PDF
639-642