Vol 2, No 3 (2016)

July-September 2016

Table of Contents

Original Research Articles

Mehmet Salih Soylemez, Burak Ozturan, Ismail Turkmen, Selim Erturk, Fuat Akpinar, Bulent Kilic, Murat Demiroglu, Korhan Ozkan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162617
PDF
63-69
Rajesh Govindasamy, Ramkumar Gnanasundaram, Saravanan Kasirajan, Pajani Sengani, Jimmy J Meleppuram
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162608
PDF
70-74
Shivanand C Mayi, Sachin Shah, Sadashiv R Jidgekar, Arunkumar Kulkarni
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162618
PDF
75-79
Satish Raghunath Gawali, Gajanan Madhav Kathar, Pramod Vilas Niravane, Mansoor Iqbal Bhosage
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162195
PDF
80-85
Rajesh Govindasamy, Ramkumar Gnanasundaram, Saravanan Kasirajan, Fawas Thonikadavath, Jeff Walter Rajadurai
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162822
PDF
86-90
PDF
91-94
P. Thomas George, Mithun Joy Kattoor, Samson Samuel Edayalamuriyil
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162782
PDF
95-98
Khazi Syed Asif Hussain, Nageswara Rao Kancherla, Sandeep Kumar Kanugula, Chandrasekhar Patnala
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162886
PDF
99-103
Rajesh Govindasamy, Ramkumar Gnanasundaram, Saravanan Kasirajan, Jimmy J Meleppuram, Kumar Archit
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162805
PDF
104-108
Krishnaprasad H. S., Shivanna Shivanna
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162840
PDF
109-115
Yashavantha Kumar C., Shivaprasad M. S., Trilok V.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163035
PDF
116-119
Satish Raghunath Gawali, Vinod Barve, Shashikant B Kukale, Pramod Vilas Niravane
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162196
PDF
120-126
Mihir R Patel, Ushma K Butala, Vikram D Chauhan, Nirlepsinh S Thakor
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162871
PDF
127-131
Nageswara Rao Kancherla, Khazi Syed Asif Hussain, Mukthapuram Sreenath, Vijaya Krishna Chilakamarri
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162885
PDF
132-137
Rajesh Govindasamy, Ramkumar Gnanasundaram, Saravanan Kasirajan, Fawas Thonikadavath, Rajeev K. Tiwari
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162619
PDF
138-142
Shivanna Shivanna, Maruthi C. V.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20162841
PDF
143-147
Rahul Kumar Chandan, Dharampal Verma, R. C. Meena, Jakir Husain
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163121
PDF
148-154
Dharam Pal Verma, Rahul Kumar Chandan, R. C. Meena, S. L. Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163122
PDF
155-158
Ramanagouda Biradar, Santosh S. Nandi, Amit Patel, Arravind Pillai
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163123
PDF
159-163
Harish Murthy, T V S Reddy
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163124
PDF
164-169
Raghu Kumar J., Sri Harsha Gutta
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163125
PDF
170-173
R. Kevin Lourdes, Ganesan G. Ram
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163126
PDF
174-176
BLS Kumar Babu, Biju Ravindran
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163127
PDF
177-180
Varun Vijay, Naveen Srivastava
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163128
PDF
181-188
PDF
189-193

Case Reports

Mehmet Salih Soylemez, Korhan Ozkan, Bulent Kılıc, Samet Erinc, Irfan Esenkaya, Bahar Ceyran
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163130
PDF
194-198
Rajneesh Galwa, Pookhraj Choudhary, Ramratan Yadav
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163131
PDF
199-201
Anil Kumar Sharma, Gaurav Garg, Rajkumar Harshawal, Umesh Meena, Arun Partani
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163132
PDF
202-204
Birol Aktas, Mehmet Esat Uygur, Mehmet Salih Soylemez, Bahattin Kemah, Bilge Bilgic, Bahar Ceyran, Korhan Ozkan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20163133
PDF
205-207