Vol 8, No 3 (2022)

May-June 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Hasan Anari, Afsaneh Enteshari-Moghaddam, Farhad Pourfarzi, Neda Safarzadeh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221116
PDF
291-297
Ana Paula Fontes, Rui Miguel Cintra, Luis Gomes, Joao Paulo Sousa
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221117
PDF
298-302
M. Lahaj Uddin Shamim, Shamim Adom, A. H. Jowardar, M. Mehedi Hasan Jewel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221118
PDF
303-308
A. R. Narayanan, L. Ponnappan
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221010
PDF
309-313
Avinash Parthasarathy, T. H. Prakashappa, Achyutha S. Nayaka, Varun Kuttikara Odhayoth
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221119
PDF
314-324
Johney Juneja, Mohzin Asiger, Dinesh Kumar, Anamendra Sharma, Mahendra Prakash Jain, Anurag Talesra, Vishnu Pratap, Ramesh Sen, A. K. Mehra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221120
PDF
325-330
Tarun Gupta, Anuj Nigam, Pramod P. Neema, Murtuza Rassiwala
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221121
PDF
331-338
Sumedh Choudhary, Santosh Ghoti
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221122
PDF
339-344
Harpreet Singh, Pranjal Jain, Kamal K. Agarwal, Bineet Oza, Meet Patel, Prashant Makadia
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221123
PDF
345-351
Harpreet Singh, Bineet Oza, Kamal Kumar K. Agarwal, Prashant Makadia, Pranjal Jain, Meet Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221124
PDF
352-358
Sushant Sopan Tuse, Aamir Matin, Rohit Suresh Kaware, Saurabh Sunil Dhamdhare, Amey Gursale, Nilesh Patil, Vaibhav Ukarda Mesare, Amey Mahesh Borse
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221125
PDF
359-364
Harpreet Singh, Kamal K. Agarwal, Meet Patel, Prashant Makadia, Pranjal Jain, Bineet Oza
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221126
PDF
365-371
Amit Chugh, Prakash Samant, Adnan Asif
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221127
PDF
372-377

Case Series

Neetin P. Mahajan, Pramod Bagimani, Sunny M. Sangma, Jayesh A. Mhatre, Ravi K. Dadhaniya
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221128
PDF
378-382
Neetin P. Mahajan, Tushar Patil, Kunal Chaudhari, Kartik Pande
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221129
PDF
383-386

Case Reports

Ashish Somani, Yashkumar B. Shihora, Prafulla Herode
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221130
PDF
387-390
Mohammed Mukkaram, K. C. Sreekanth
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221131
PDF
391-393
Rajamanickam M., Ramanathan A., Subramanian K. N., Ganesh G. Ram, Muthukumar ., Krishnakumar .
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221132
PDF
394-397
Kunal Chaudhari, Neetin P. Mahajan, Sunny Sangma, Ashish Kumar Jarika, Pritam Talukderg
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221133
PDF
398-403
Arunodhaya S. Siddartha, Arjun Nataraj
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221134
PDF
404-406
Shrihari L. Kulkarni, Manjunath Daragad, Arvind D. Patil, Naveenkumar Patil, Mohammed Nuhman
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221135
PDF
407-410
Neetin P. Mahajan, Sunny M. Sangma, Ashish Kumar Jarika, Jayesh Anant Mhatre
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20221136
PDF
411-414