Vol 8, No 1 (2022)

January-February 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Jahidul Bari, Wang ., Wu .
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214546
PDF
1-4
Xiangyu Cheng, Zhiqin Deng, Weidong Song, Jianquan Liu, Wencui Li
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214956
PDF
5-13
Johney Juneja, Ankit Damor, A. K. Mehra, Anurag Talesra, Dharmendra Kumar Jatav, Anamendra Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214957
PDF
14-21
Ranjit Kumar G., Murukan Babu, Tom Jose
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214826
PDF
22-29
Malay K. Mandal, Anirban Paul, Abhijit Sen, S. Sariful Rahman, Bimalendu Bikash Hazra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214459
PDF
30-33
Thirumal G. Gnaneswaran, Mohamed Nazir Ashik, Gokul Raj Dhanarajan, Prabaharan C.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214478
PDF
34-38
Mohan M. Desai, Deven R. Kuruwa, Easwar Elango, Roshan Wade
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214958
PDF
39-42
Johney Juneja, Mohzin Asiger, Dinesh Kumar, Vinay Joshi, Mahendra P. Jain, Gaurav Garg, A. K. Mehra
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214959
PDF
43-47
Girish H. Rudrappa, Deepak B. V., Gowthama Pradhaban
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214960
PDF
48-53
Sibasankar Dalai, Aravind V. Datla
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214961
PDF
54-59
Subbiah Shanmugam, Sujay Susikar, Bharanidharan T., Arun Victor Jebasingh
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214962
PDF
60-63
Girish Rathod, Nitin Raut, Pushkar Borole, Chandan Shetty, Vijaykumar Gawali
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214963
PDF
64-67
Johney Juneja, Mohzin Asiger, Ishan Sharma, Nitin Andrews, Vinay Joshi, Ramesh Sen
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214964
PDF
68-71

Case Series

Potharaju Swetha Rani, M. Zeeshan Vasif
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214965
PDF
72-75
K. Vijaya Bhaskar Reddy, N. Brahma Chary, Chenna K. Mogili
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214966
PDF
76-80
Sunil Chandrashekar, Manjunath A. N., Shivakumar M. S.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214967
PDF
81-87
Saloni D. Shah, Atheesh Kumar M., Venkata S. Nanduri
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214968
PDF
88-93
Asfia Quadri, M. Zeeshan Vasif
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214969
PDF
94-97

Case Reports

Neetin Pralhad Mahajan, Kartik Prashant Pande, Ravi Rameshbhai Dadhaniya, Pritam Talukder
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214970
PDF
98-101
Pradeep Kamboj, Mayukh Mukherjee, Jitendre Wadhwani, Rahul Sharma, Mayank Jain, Kunal Arora, Aksha Mohan Garg, Abhay Tanwar, Gaurav Agarwal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214971
PDF
102-105
Praveen Raj, Kaustav Mukherjee, Gokul Raj Dhanrajan, Sundararaja Bhaskar, Pradeep Jayaram Purushothaman
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214972
PDF
106-109
Johney Juneja, Raghvendra Choubisa, Ramesh Sen, A. K. Mehra, Basant Aggarwal, Krishan Kumar Sharma
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214973
PDF
110-114
Aamir Matin, Sushant Sopan Tuse
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20214974
PDF
115-118