Vol 4, No 5 (2018)

September-October 2018

Table of Contents

Review Articles

Ram Prabhoo, Gauri Billa
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183386
PDF
684-689
Pradeep Kumar Pathak, Rakesh Kumar Gupta, Hari Singh Meena, Rajendra Fiske
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183670
PDF
690-697

Original Research Articles

Pandillapalli Devanatha Reddy, Koramutla Harsha Kumar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183371
PDF
698-701
PDF
702-708
Gopinath P., Abdul Ravoof
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20182981
PDF
709-714
Pradeep Goil, Pankaj Sharma, Manojit Midya, Gautam Prakash
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183222
PDF
715-719
Ravi K. Jain, Abhineet Verma, Arjun Jain, Yogesh Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183422
PDF
720-725
Raghav K. Suthar, Dimple R. Parekh, Shaival B. Mistry
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183671
PDF
726-730
Ansari Muqtadeer Abdul Aziz, Rahul Gopikishan Jaju, Milind Lokhande
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183672
PDF
731-735
Jairam D. Jagiasi, Mihir R. Patel, Sagar G. Daliya, Amol Bochare, Manan Vora
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183673
PDF
736-740
Anil K. Sahu, Bhabani S. Lenka, Abani K. Mishra, Chandan K. Panda, Monali Kar
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183674
PDF
741-746
Vineet Thomas Abraham, M. Gokul Anand, R. Krishnagopal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183676
PDF
753-756
Sharat Balemane, Arshad Attar, Aaron Ruben Dsouza
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183677
PDF
757-762
Lokesh Gupta, Mukund Lal, Vineet Aggarwal, Lakshya Prateek Rathor
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183678
PDF
763-766
Ajeet Singh, Rakesh Kumar, Rajni Ranjan, Avijit Mahajan, Nadeem Ahmad
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183679
PDF
767-770
Nema Ram Gurjar, K. Thresiamma Thomas, Mukesh Tiwari
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183680
PDF
771-777
Arvind B. Goregaonkar, Hitesh A. Shukla, Amit Singh, Santosh Bindumadhavan, Rajesh S.
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183681
PDF
778-782
Rajesh V. Chawda, Parag M. Tank, Vijay J. Patel, Yash S. Shah
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183682
PDF
783-789
Divya Anil Kumar, Harsha Kumar Koramutla
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183683
PDF
790-796
Ravi Mahajan, Inderdeep Singh, Avtar Singh, Mahipal Singh, Sandeep Kansal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183684
PDF
797-802
Atin Kundu, Satyendra Phuljhele, Nitin Wale, Harjot Singh Gurudatta, Vimal Agrawal
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183685
PDF
803-807

Case Reports

Ganesh Singh Dharmshaktu
DOI: 10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20183686
PDF
808-809